ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ("ข้อตกลง") กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันตามกฎหมายสำหรับการใช้งานของคุณExactSpyไซต์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า“ บริการ”) คำว่า“ เรา” และ“ ของเรา” ที่ใช้ในข้อตกลงนี้อ้างถึงExactSpy. ในการใช้บริการคุณ (“ ผู้ใช้”) ยอมรับและยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หากคุณไม่ยอมรับหรือยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้คุณควรยุติการใช้บริการทันที

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการต่อไปของคุณหลังจากที่มีการโพสต์การแก้ไขดังกล่าวถือว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อตกลงและการแก้ไข ข้อตกลงนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้านี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

บริการนี้จัดทำโดยExactSpyบนพื้นฐาน“ ตามสภาพ” และ“ ตามที่มี” ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตExactSpyไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือผลของการใช้บริการในแง่ของความถูกต้องความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรืออื่น ๆExactSpyจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักใด ๆ ในการใช้บริการExactSpyปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นดังกล่าวข้างต้นจึงถือว่าไม่มีผลบังคับใช้

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ExactSpyจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งExactSpyจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษทางอ้อมผลที่ตามมาหรือโดยบังเอิญหรือความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรการสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียการใช้งานที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในสัญญาความประมาทเลินเล่อ การละเมิดภายใต้กฎหมายในความยุติธรรมตามกฎหมายหรืออื่น ๆ แม้ว่าExactSpyได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับExactSpyคู่ค้า บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่และพนักงานโดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการของผู้ใช้การละเมิดข้อตกลงนี้ หรือการละเมิดโดยผู้ใช้หรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

การแก้ไขและการหยุดชะงักของบริการ

ExactSpyขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการโดยมีหรือไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบExactSpyจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามควรExactSpyใช้สิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับสิ่งนั้นExactSpyไม่รับประกันการเข้าถึงบริการและการดำเนินการของบริการอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหรือปลอดภัยอาจถูกแทรกแซงหรือได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยหรือสถานการณ์ต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

Our Users may find advertising or other content on our Site that is linked to the sites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors, and other third parties. We do not control the content or links that appear on these sites and are not responsible for the practices employed by the Sites linked to or from our Site. In addition, these sites or services, including their content and links, may change occasionally. These sites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Your browsing through and interacting with any other Site, including Sites, which are linked to our Site, is subject to that Site’s own terms and policies. If you submit personal information to any of those sites, your information is governed by their privacy policies. We encourage you to carefully read the privacy policy of any Site you visit.

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้รวมถึงกฎระเบียบนโยบายหรือแนวทางเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิงจะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของไซปรัสโดยไม่ให้มีผลกับกฎทางกฎหมายใด ๆ เราไม่รับรองว่าบริการของเราเหมาะสมถูกกฎหมายหรือมีให้ใช้ในสถานที่อื่น

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

ExactSpyถือลิขสิทธิ์ทั้งหมดและ (อื่น ๆ ) สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของExactSpyแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ (“ ซอฟต์แวร์”) เราขอมอบใบอนุญาตให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หนึ่งสำเนาบนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยมีการใช้งานซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวตลอดเวลา

คุณไม่สามารถ (และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้า):

ใบอนุญาตนี้ไม่สามารถโอนได้

ข้อกำหนดเบื้องต้นทางกฎหมายสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการ

ExactSpyซอฟต์แวร์และบริการได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบบุตรหลานหรือพนักงานของคุณโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเท่านั้น เรากำหนดแต่ละรายการเป็น:

เด็ก:บุตรตามกฎหมายของคุณซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยใช้อุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของ

พนักงาน:พนักงานของคุณใน บริษัท ที่คุณเป็นเจ้าของหรือพนักงานใน บริษัท เดียวกับคุณที่คุณมีความรับผิดชอบด้านการจัดการอุปกรณ์ที่ บริษัท เป็นเจ้าของและออกให้กับพนักงานภายใต้นโยบายของ บริษัท เกี่ยวกับอุปกรณ์ของ บริษัท

ในการใช้บริการของเราคุณต้องยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้:

เราไม่เอาผิดกับการใช้ซอฟต์แวร์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดเบื้องต้นทางเทคนิคสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการ

คุณต้องมีการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ไม่ จำกัด เพื่อให้ได้รับการตรวจสอบ เรากำหนดการเข้าถึงทางกายภาพที่ไม่ จำกัด เป็น:

คุณต้อง Jailbreak อุปกรณ์ iPhone ที่คุณต้องการตรวจสอบก่อนติดตั้งExactSpyซอฟต์แวร์. ไม่สามารถติดตั้งได้ExactSpyหากคุณไม่สามารถ Jailbreak iPhone เป้าหมายได้ โปรดทราบว่าExactSpyยังไม่รองรับอุปกรณ์มือถือ Windows Phone 7 รายการข้อกำหนดด้านความเข้ากันได้ทั้งหมดมีอยู่ที่นี่

นโยบายการคืนเงิน

ผู้ใช้สามารถส่งคำขอคืนเงินให้เราได้หากเชื่อว่ามีสิทธิ์ได้รับ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคืนเงินโปรดไปที่นโยบายการคืนเงินหน้า.

การเป็นโมฆะ

หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามข้อกำหนดอื่น ๆ (และข้อกำหนดที่บังคับใช้บางส่วน) จะไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นและจะยังคงมีผลบังคับใช้และสามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ใช้ยอมรับว่าโดยการยอมรับข้อตกลงนี้ผู้ใช้ยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว.

หมายเหตุ: การติดตามบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายExactSpyไม่สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวและแนะนำให้ติดตามทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับนายจ้างและผู้ปกครอง