ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ?

ਬਲੌਗ

ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ?

ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ?

How To Spy On A Cell Phone

ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪੁੱਛ ਹੋਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਅਣਉਚਿਤ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸੀ,. ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜ "ਨੂੰ ਫੋਨ '' ਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪੇ ਤੱਕ ਈ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵੱਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਜ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਣ ਈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਤੇ ਟੈਬ ਰੱਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ,.

ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ – ਸੈੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਲਾਭ

ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੀਚਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਤੌਰ. ਅਜਿਹੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਹ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਹੋਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲਾਭ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਡ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੰਤਤ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ - ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜ ਕਿਸੇ ਤੱਕ. ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਨ 'ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧੀ) ਫੋਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਵਾਰ' ਤੇ ਹੈ,. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਕਾਲ 'ਤੇ ਵਾਰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

How to spy on text messages

ਪਾਠ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ – ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ

ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੈਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀ ਹੋ. Well, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ trickier ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟੈਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਨ' 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਕੁੰਜੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਦ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ!

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਮੇਰੇ ਛੂਟ ਲਿੰਕ ਇਸ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਚੈਕਆਉਟ!) ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ,. ਹੁਣ ਕੀ?

ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ – ਸੈੱਲ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਦ ਮੁਹੱਈਆ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਹੋਵੋਗੇ (ਵੀ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ!).
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ $15.99 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਈ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਤੇ - ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਅਮਨ ਜ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਹੈ. , ਪਰ $50 ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁੱਛੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਿਕਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਸ ਖਾਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਹਨ. ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਭਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਭ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ. ਇਹ ਘੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਿਾਸ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਲਪਨਾ! ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mobile Spy App For Android and iPhone ExactSpy