គោលនយោបាយ​សង -

គោលនយោបាយ​សង

គោលនយោបាយ​សង

This policy governs your purchase of ExactSpy – the smartphone monitoring application. សូម​អាន​វា​ដោយ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​មុន​ពេល​បញ្ចប់​ការ​បញ្ជាទិញ​របស់​អ្នក​ដូច​ដែល​វា​កំណត់​ចេញ​នៅ​ក្នុង​ការ​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​ទិញ​របស់​អ្នក​សិ​ទិ​្ធ​របស់​អ្នក, រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ដែន​កំណត់​ដ៏​សំខាន់​និង​ការលើកលែង. ការ​ដាក់​របស់​អ្នក​បញ្ជា​បង្កើត​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​របស់​អ្នក​ដែល​គោល​បំណង​របស់​អ្នក​គឺ​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​គោល​ន​យោ​បាយ​នេះ.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ពេញចិត្ត​យ៉ាង​ពេញលេញ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ទិញ​កម្មវិធី​និង​សេវាកម្ម​របស់​អ្នក, អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​របស់​អ្នក​ត្រឡប់​ទៅ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​មាន​ចែង​ខាងក្រោម. ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, យើង​ជឿ​ថា​ភាគ​ច្រើន​បំផុត​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អាច​ត្រូវ​បាន​ជៀសវាង​បាន​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ពី​អ្នក​ជំនាញ​របស់​យើង.

លក្ខខណ្ឌ​សង

ប្រធានបទ​នេះ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ការ​សង​ប្រាក់, អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​លេញ​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្វិល​សង​ប្រាក់ 5 ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពី​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​ទិញ​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​ផ្តល់​ហេតុ​ផល​របស់​អ្នក​មិន​ផ្ទុយ​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ការ​សង​ប្រាក់.

គ្មាន​ការ​បង្វិល​សង​ប្រាក់​នឹង​អាច​រក​បាន​បន្ទាប់​ពី​រយៈ​ពេល​បង្វិល​សង​ប្រាក់​នេះ​គឺ​មាន​ជាង.

យើង​មិន​ចេញ​សំណង​សម្រាប់​គ្រាន់​តែ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​គំនិត​របស់​អ្នក. ប្រសិនបើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​បញ្ហា​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​នឹង​កម្មវិធី​របស់​យើង, យើង​នឹង​ធ្វើការ​ជាមួយ​អ្នក​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​នេះ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ទាន់​ពេលវេលា. ប្រសិន​បើ​មាន​បញ្ហា​ទាំង​នេះ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ, អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​សំណង​ផ្នែក​មួយ​ប្រសិន​បើ​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​មាន​ជម្ងឺ. យើងខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ប្រគល់​បញ្ជា​និង​ការ​គាំទ្រ​ឈប់​ហើយ​សេវា​នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​គំរាម​កំហែង​ដល់​យើង​ឬ​យើង​បាន​កំណត់​ថា​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​សេវា​នេះ​សម្រាប់​គោលបំណង​មិន​បាន​អនុញ្ញាត​ចេញ.

គ្មាន​ប្រាក់​សំណង​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ចេញ​ឱ្យ​អតិថិជន​ដែល​មាន​ទាំង​មិនអាច​ឬ​មិន​ចង់​បាន​បញ្ចូល​កម្មវិធី​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ iPhone និង / ឬ​ផលិតផល iPad របស់​ខ្លួន​ណា​មួយ​ទេ. នេះ​ជា​ប្រព័ន្ធ iOS ទំព័រ​ម​គ្គុ​ទេស​ក៍​ការ​ដំឡើង​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​បង្ហាញ​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា​ទូរស័ព្ទ iPhone និង / ឬ​កុំព្យូទ័រ iPad ទាំង​អស់​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន jailbroken មុន​ពេល​ដំឡើង​ហើយ​ក៏, នៅ​ចំណុច​នៃ​ការ​ទិញ, អតិថិជន​បាន​យល់​ស្រប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​នេះ.

សិន​បើ​អតិថិជន​ទិញ​កម្មវិធី​នេះ​និង​មិន​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរការ​កំហិត (រួម​ទាំង​សោ, passcodes, ល) ទៅ​ទូរស័ព្ទ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ, យើង​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​សម្រាប់​ការ​សង​ប្រាក់​ដោយ​សារ​តែ​ស្ថានភាព​នេះ.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​គោលដៅ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​គាត់​ហើយ​នេះ​លទ្ធផល​នៅ​ក្នុង​ការ​បាត់​បង់​មួយ​ផ្នែក​ឬ​ទាំងស្រុង​នៃ​ការ​តភ្ជាប់​អ៊ិ​ន​ធើ​ណិ, updates OS or restoring to factory settings and consequently incorrect ExactSpy functioning, ទឹកប្រាក់​ត្រឡប់មកវិញ​ឡើយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចេញ​ផង​ដែរ.

អតិថិជន​ណា​ដែល​អះអាង​ថា​ពួក​គេ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​កំហុស​នៅ​ក្នុង​ការ​ទិញ​ឬ​ដាក់​ជូន​ព័​ត៌​មាន​ក្លែងបន្លំ​នឹង​បោះបង់ចោល​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​សង​ប្រាក់​ណា​មួយ​ហើយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ឡើង​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ទាំង​អស់​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ. សូម​មេត្តា​ជ្រាប​ថា​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​វ​ដ្ត​វិ​ក័​យ​ប័ត្រ​ជា​វ​ថ្មី​មួយ, ប្រាក់​សំណង​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​សម្រាប់​រយៈពេល​ថ្មី.

All refund requests must be submitted to our Customer Help team at support@exactspy.com.

សម្រាប់​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ទាំង​អស់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​លើ​ស្ថានភាព​ជម្លោះ, អ្នក​មាន 14 អំឡុង​ពេល​ថ្ងៃ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ស្ថានភាព​នេះ​ដោយ​មាន​ក្រុម​ផ្តល់​ជំនួយ​ដល់​អតិថិជន​របស់​យើង. ប្រសិន​បើ​អ្នក​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​នូវ​ព​ត៌​មាន​ដែល​ត្រូវការ​ឬ​មតិ​នៅ​ក្នុង​ពេល​វេលា​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ, ជម្លោះ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុបចោល​ហើយ​ការ​បង្វិល​សង​ប្រាក់​នឹង​មិន​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ជាបន្តបន្ទាប់..

Mobile Spy App For Android and iPhone ExactSpy