ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កំណត់​ត្រា​កម្មវិធី

កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ

ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កំណត់​ត្រា​កម្មវិធី

ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​មើល

Record Apps usage

 

ប្រសិន​បើ​ឧបករណ៍​គោលដៅ​របស់​អ្នក​គឺ​ជា​ទូរស័ព្ទ iPhone មួយ, ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ហើយ​អ្នក​ចង់​ឃើញ​សកម្មភាព​ផ្នែក​ទន់​អ្វី​និង​ដឹង​ច្បាស់​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ដំឡើង, នៅ​ពេល​ដែល, and when they remove it then Exactspy and its ability to spy on their phone software activity is exactly what you need.
សូម​មើល​បញ្ជី​ពេញលេញ​នៃ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ដំឡើង​ទាំងអស់
សូម​មើល​កម្មវិធី​ដែល​កាល​បរិច្ឆេទ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង
សូម​មើល​ឈ្មោះ​របស់​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ដំឡើង
សូម​មើល​លេខ​កំណែ​កម្មវិធី
មើល​ទំហំ​ឯកសារ​កម្មវិធី​ដែល
សូម​មើល​រូប​តំណាង​កម្មវិធី
សូម​មើល​ប្រសិន​បើ​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម
មើល​ថា​តើ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​បិទ
មើល​ថា​តើ​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បាន​លុប
ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​ឈ្លបយកការណ៍​លើ​សកម្ម​ភាព​របស់​ពួក​គេ​ទូរស័ព្ទ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ
មាន​មនុស្ស​រាប់​ពាន់​នាក់​នៃ​កញ្ចប់​កម្មវិធី​សំរាប់​ទូរស័ព្ទ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​នេះ. ខ្លះ​មាន​ប្រយោជន៍​និង​អ្នក​ដទៃ​ទៀត​មិន​មាន. If you are concerned about someone in your life spending too much time on their phone inappropriately then using Exactspy phone software activity spying feature you can get full access to a complete overview of how they are using their phone. អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​យ៉ាង​ច្បាស់​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ដំឡើង​និង​បាន​កំពុង​រត់​ហើយ​នៅ​ពេល. You can even use Exactspy phone software activity spying feature to diagnose their phone if it is beginning to run slow. គ្រាន់​តែ​មើល​នៅ​កំពុង​រត់​កម្មវិធី​មួយ​ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង. Only Exactspy gives you this level of detail so if you want to know exactly what software they have on their phone and how they are using it then allow Exactspy and its phone software activity spying feature to provide the answers for you.
យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់
សម្រាប់​ឧបករណ៍​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ Android:
រហូត​មក​ដល់​ពេល​យើង​ឈប់​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ Android ជា​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន​ដោយ​សារ​តែ​វា​ហូរ​ថ្ម​ច្រើន​ពេក​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​គោលដៅ. នៅ​ក្នុង​ការ stead នេះ​យើង​គ្រាន់​តែ​បង្ហាញ​បញ្ជី​របស់​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ដំឡើង​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​នោះ​ហើយ​យើង​មាន​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ទប់ស្កាត់​នូវ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mobile Spy App For Android and iPhone ExactSpy