Byddech yn hoffi App I Trac Negeseuon Testun Ar Ffôn Arall ?

Blog

Byddech yn hoffi App I Trac Negeseuon Testun Ar Ffôn Arall ?

Byddech yn hoffi App I Trac Negeseuon Testun Ar Ffôn Arall ?

App To Track Text Messages On Another Phone

App I Trac Negeseuon Testun Ar Ffôn Arall

Os, fel llawer i maes 'na, oes gennych amheuaeth sleifio y gallai eich gŵr fod hyd i ddim yn dda ac efallai y bydd yn chwarae o gwmpas, gallech fod â diddordeb mewn gwybod sut y gallwch sbïo ar ei negeseuon testun?

Mae'n eithaf aml amlwg y byddai gŵr twyllo yn defnyddio ei ffôn gell i gysylltu â'r parti arall, p'un ai drwy wneud galwadau ffôn uniongyrchol gyda nhw, neu'n fwy aml na pheidio, drwy anfon negeseuon testun eu bod yn meddwl yn ffordd ddiogel o gyfathrebu oherwydd gellir eu dileu ar unwaith o hanes y cafell ffôn yn. Ar yr un pryd,, Gall negeseuon testun sy'n dod i mewn o gariad cudd hefyd yn cael ei ddileu yn syth ar ôl darllen, felly nid hyd yn oed yn cael gafael ar ei ffôn yn mynd i roi unrhyw gliwiau am ei ymddygiad twyllo chi.

Y newyddion da yw, oherwydd datblygiadau technolegol mewn rhaglenni celloedd a apps, erbyn hyn ffordd y gallwch fonitro negeseuon testun eich gwr - a hyd yn oed wrando ar ei alwadau, os ydych chi am fynd mor bell â hynny.

App I Trac Negeseuon Testun Ar Ffôn Arall
Sut i fonitro ei Testunau
Dydw i ddim yn mynd i fynd i mewn i'r materion cyfreithiol, yma. Digon yw dweud bod mewn llawer o wledydd ac yn datgan y byddai'n cael ei ystyried yn anghyfreithlon i sbïo ar y ffôn rhywun arall heb eu caniatâd. 'N annhymerus' yn gadael i fyny i chi i ganfod eich cyfreithiau penodol eu hunain lle rydych yn byw. Mae yna hefyd ymwadiadau, rhybuddion a chyngor cyfreithiol pellach ar y gwefannau o gwerthwyr cynhyrchion hyn. Gadewch i mi nodi bod yn sicr nid yw'n anghyfreithlon i brynu rhaglenni ysbïo o'r fath - 'ch jyst angen i fod yn ofalus ar sut yr ydych yn eu defnyddio.

Wedi dweud hynny, y cynnyrch eu hunain y dyddiau hyn yn ddibynadwy iawn ac yn dod ag amrywiaeth o swyddogaethau a cheisiadau. Ar ôl lwytho i lawr at y ffôn targed, byddwch yn gallu i gael gwybodaeth a anfonir i weinydd diogel ar-lein o ble y gallwch adfer i gyd pryd bynnag y byddwch yn dymuno ac ar eich cyflymder eich hun. A allwch chi wneud hyn o unrhyw le yn y byd gan ddefnyddio pa bynnag rhyngrwyd yn barod ddyfais sy'n rhaid i chi ei law - gan gynnwys eich ffôn symudol ei hun.

Y mathau o bethau y gallwch eu monitro yn amrywio yn dibynnu ar faint yr ydych am dalu. Ar ben isaf, byddai pecyn sylfaenol yn rhoi'r gallu i sbïo ar negeseuon testun i chi, gweler hanes alwad y ffôn yn (mae hyn yn cynnwys amser, hyd a rhif enw neu ffonio - ac mae'r enw cyswllt os yw'r rhif yn gysylltiedig â enw yn llyfr cyfeiriadau y ffôn yn). Gallwch hefyd weld negeseuon e-bost, IMS a mathau eraill o sgwrs sy'n cael ei wneud ar-lein, hanes barn syrffio y rhyngrwyd, gweld unrhyw ffotograffau neu luniau a anfonwyd ac a dderbyniwyd at y ffôn gell. Mae hyn i gyd stwff eithaf pwerus. Dim ond y gallu i ddarllen yr holl negeseuon testun sy'n dod i mewn ac allan (hyd yn oed os ydynt yn cael eu dileu ar unwaith) Gall fod y cyfan sydd angen i chi gael gwybod yn union yr hyn y mae'n ei gael hyd at.

App arall sy'n dod gyda'r pecyn sylfaenol yw'r gallu i olrhain lleoliad y ffôn yn (ac felly ei leoliad) drwy apps Google. Does dim mwy o reswm i yn meddwl tybed union lle mae o pan ddywed ei fod allan yn chwarae golff neu weithio yn hwyr i fod. Os yw'r app mapio yn dangos y ffôn yn rhywle arall, byddwch yn fuan yn gwybod am y peth!

Yn yr un modd, os yw ef wedi bod yn derbyn galwadau ei fod wedi bod yn gyfrinachgar am, gallwch hyd yn oed gael y gallu i gofnodi galwadau hyn - neu hyd yn oed yn gwrando yn fyw - os ydych yn uwchraddio i'r pecynnau Premiwm ychydig yn ddrutach. Mae hyn yn wir yn bethau anhygoel bod Llygaid Preifat ychydig flynyddoedd yn ôl byddai wedi rhoi eu breichiau cywir ar gyfer - ac yn awr i chi ddod i wield y pŵer ysbïo gyda dim ond ychydig o bychod ac ychydig o gweisg botwm.

Yn ogystal â'r ceisiadau amrywiol sydd ar gael i ddewis o'u plith, gallwch hefyd ddewis ar gyfer gwahanol gyfnodau o amser eich bod am ddefnyddio'r app ar gyfer. Mae'r meddalwedd yn mor bwerus bod llawer o Folks yn llwyddo i ddod o hyd i beth sydd angen iddynt ei wybod yn hytrach yn gyflym. Am y rheswm hwn mae'r cynhyrchwyr wedi cael y dewis i ddim ond talu am 1 mis defnyddio - a gall hyn weithio allan i fod yn rhad iawn, yn hytrach na gorfod talu tanysgrifiadau parhaus neu bris premiwm ar gyfer defnydd llwyr o'r cynnyrch. Yn ogystal â'r gwahanol opsiynau talu ar gyfer ceisiadau ac amser-hyd, gallwch fod yn sicr bod y systemau talu yn amrywiol o ran ffyrdd o dalu ac yn gwbl arwahanol.

Agwedd arall ar hyn i gyd y dylech wybod am yw bod unwaith y bydd gosod ar y ffôn targed, y feddalwedd sy'n gwneud yr holl gwaith monitro hwn i chi yn gwbl anweledig i'r defnyddiwr. Ni fydd yn gwybod ei fod yno a bydd yn cael unrhyw ffordd o wybod gennych bellach gyfrinach ffenestr ar ei byd sy'n datgelu ei holl ffyrdd twyllo i chi.

Yr wyf yn gobeithio fy mod i wedi rhoi ychydig o gipolwg ar yr hyn y gall y rhaglenni ysbïo ei wneud a sut maent yn gweithio. Mae miloedd o twyllo ar bobl wedi darganfod y gwir y mater trwy ddefnyddio technegau hyn, ac mae hyn wedyn yn wedi eu galluogi i wneud beth bynnag sydd angen ei wneud am y sefyllfa a mynd ymlaen â'u bywydau. Os oes angen i chi wybod sut i fonitro negeseuon testun eich gŵr twyllo yn, mae'n debyg mai dyma'r rhataf, ffyrdd mwyaf dienw o wneud hynny gyflymaf a ac yn syml yn gweithio. Dim mwy diflastod, dim mwy dyfalu a dim mwy anxiet

How can i track text messages on another phone free

Sut y gall i olrhain negeseuon testun ar ffôn arall rhad ac am ddim

App I Trac Negeseuon Testun Ar Ffôn Arall
– Sbïo ar negeseuon testun ar gyfer Google Android & iphone
– Sbïo ar iMessages ar gyfer Iphone
– Ffeil wrth gefn i CSV / Gwe-dudalen trafod negeseuon codio / PDF sms sbïo
App I Trac Negeseuon Testun Ar Ffôn Arall ac mae gan exactspy lawer o swyddogaethau:
– Cadw golwg ar y fan a'r lle GPS. monitro a Lleolwch weithgarwch y ffôn! Monitro Realtime GPS, gyda map ffyrdd cyfleus i lywio'r llwybr
– Call Recordiadau. Bydd yn bosibl i glywed rhyngweithiadau a wneir y tu allan i'r gell nod ffôn.(Android Ac iOS ffonau Google)
– Logiau Ffôn. Monitors a boncyffion yn galw ac yn galw cefndir.
– Ffôn sy'n dod i mewn yn galw cyfyngiad. Cyfyngu unrhyw rif ar gyfer galwadau ffôn sy'n dod i mewn.
– Astudiaeth Neges Testun. Gwiriwch POB testunau gotten neu anfonwch oddi wrth y ffôn. Spy ar destunau gyda exactspy
– Keylogger. exactspy priodoledd cofnodi bysellau yn eich galluogi i astudio popeth eich faucets defnyddwyr targed yn y ffôn symudol.
– Cpanel. Argaeledd y rhan fwyaf o logiau a gwybodaeth dros y ffôn a ffeithiau ar-lein unrhyw bryd drwy'r Cyfrifiadur
– Dibynadwy. 10-gwarant arian dydd yn ôl
– Gwirio rhestr. Monitro'r holl gamau gweithredu amserlen, digwyddiadau a memos trefnu.
– Ewch drwy negeseuon e-bost. Sgriniau sy'n mynd allan ac yn dod i mewn e-bost
– Monitro'r defnydd o Rhyngrwyd: archwilio cefndir, llyfrnodau gwefan, rhwystro gwefannau
– Gwybodaeth rhyngdoriad ar unwaith: Skype sbïo, WhatsApp ysbïwr a Facebook neu sbïo twitter, Viber ysbïwr a iMessage sbïo
– Bygio. Bydd yn bosibl i osod hanes gyda exactspy
– Rheolaeth llaw. Dylech fod â rheoli o bell yn fwy na dros y ffôn gyda sefydlu exactspy: mathau hyn o alluoedd fel wipeout gadget, Bydd rhwystrol cynnyrch pell fod o fewn eich trin
– Heb ei ganfod! Llyncu batri bach
– Stealth! Nid yw'n defnyddio gorchmynion neges Text all arddangos i fyny ar y ffôn gell targed, sicrhau cyfrinachedd eich olrhain eich hun
– Cyfleus! Gallu trin brandiau ffôn symudol allweddol a systemau gweithredu: Ffôn symudol android, ffonau iPhone
Fel ar gyfer y gost y app, costau rhestr nodwedd premiwm $15.99 y mis ar gyfer cynnal a chadw. Os yw eich priod neu weithiwr yn twyllo ar chi neu eich cwmni, gost hon yw heb amheuaeth, pris bach i'w dalu i benderfynu. Rhaglen feddalwedd sbïo pris rhataf iddo, o'i gymharu â mSpy, Ffôn symudol Spy, Steathgeine..

Allwch chi Lawrlwytho: Byddech yn hoffi App I Trac Negeseuon Testun Ar Ffôn Arall ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mobile Spy App For Android and iPhone ExactSpy