Sut i sbïo ar A Cell Ffôn Of My Merch ?

Blog

Sut i sbïo ar A Cell Ffôn Of My Merch ?

Sut i sbïo ar A Cell Ffôn Of My Merch ?

How To Spy On A Cell Phone

Sut i sbïo ar A Cafell Ffôn

Sut Alla i sbïo ar fy merch Cell Ffôn?

Ysgrifennodd Rhywun i mi y diwrnod o'r blaen yn gofyn sut y gallent fonitro cafell ffôn eu merch. Roedd yn ei arddegau a'r rhiant yn poeni ei bod wedi bod yn anfon a derbyn negeseuon a lluniau amhriodol. Im 'yn aml yn cael negeseuon e-bost gan rieni sy'n pryderu am eu plentyn neu teen ar-lein neu ar "ffôn" lles. Er na fyddai llawer yn dadlau beth yn y bôn yn ysbïo ar eu plant, ar ddiwedd y dydd, fel rhieni mae angen i ni reoli eu hymddygiad ac mae'n lawr i ni sicrhau eu lles. Os yw hyn yn cynnwys monitro eu galwadau ffôn neu negeseuon testun, yn wir, unrhyw beth y gallant gael hyd at ar-lein drwy eu ffonau, yna felly y bo.
Mae nifer o wasanaethau ar-lein a fydd yn eich galluogi i fonitro cafell ffôn gyfrinachol ac yn rhoi mynediad o bell at holl fathau o ddata y gall y ffôn gynnwys chi. Yn y modd hwn y gallwch chi gadw golwg ar ba fath o negeseuon e-bost y maent yn anfon a derbyn ar-lein drwy eu ffonau. Gallwch weld yr holl negeseuon testun a sms a drosglwyddir ac a dderbyniwyd. Gallwch hyd yn oed weld lluniau a lluniau sy'n cael eu rhannu a hanes syrffio y rhyngrwyd.

Sut i sbïo ar A Cafell Ffôn – Manteision Meddalwedd Monitro Cell

Efallai mai un o'r nodweddion mwyaf pwerus y math hwn o feddalwedd wedi yw y gallu i wrando mewn i alwadau ffôn yn byw - wrth iddynt ddigwydd. Mae harddwch y nodweddion meddalwedd sylfaenol megis monitro neges destun yw y byddwch hyd yn oed yn gallu gweld nhw pan fyddant wedi cael eu dileu. Mantais arall o'r feddalwedd yw ei fod yn gwreiddio ei hun mor ddwfn ac yn gyfrinachol i mewn i'r ffôn smart ei bod yn amhosibl i'r defnyddiwr i ddweud ei fod yno. Felly os ydych yn mom poeni neu'n dad, pryderu bod eich merch yn ymddwyn yn amhriodol neu eu bod yn derbyn negeseuon amhriodol, efallai o fachgen hŷn neu rywun nad ydych yn ymddiried ynddo - bydd y math hwn o feddalwedd yn eich galluogi i weld y gwir y tu ôl yr hyn sy'n digwydd heb hyd yn oed yn eu rhybuddio at y ffaith eich bod wedi bod yn eu monitro. Mae hyd yn oed yn nodwedd olrhain lle gallwch weld ble y ffôn (ac felly eich merch) yw bob amser bod y ffôn yn cael ei droi ymlaen. Yn ogystal â'r budd-daliadau uchod y meddalwedd yn caniatáu i chi weld, ffoniwch hanes, amser ar alwad, a alwodd a phwy y ffôn wedi cael ei ddefnyddio i alw. Os bydd y niferoedd yn cyfateb enwau yn y rhestr yn cysylltu â'r ffôn, byddwch hefyd yn gallu gweld yr enwau hynny.

How to spy on text messages

Sut i sbïo ar negeseuon testun

Sut i sbïo ar A Cafell Ffôn – Yn gorseddu Meddalwedd Monitro ar Cell Phone eich Plentyn

Mae yna ychydig o dal, er. Mae angen i chi fod yn gallu lawrlwytho'r meddalwedd at y ffôn yn y lle cyntaf. Nawr byddai llawer o rieni yn syml yn dweud wrth y plentyn eu bod yn gwneud hyn ac ni fydd yn broblem. Wel, efallai y bydd yn, ond mae hynny'n eich rhagorfraint. Mewn achosion eraill ac yn enwedig gyda harddegau hŷn gall hyn fod yn gynnig yn fwy anodd ac efallai y byddwch am i osod y meddalwedd yn gyfrinachol.

Unwaith y byddwch wedi dilyn y cyfarwyddiadau hyn, bydd y app monitro mwyach fod yn weladwy yn unrhyw le ar y ffôn, felly bydd eich merch yn cael unrhyw syniad y gallwch gadw llygad ar ei. Mae'n bwysig nodi bod pan ofynnir i chi am yr allwedd trwydded, byddwch wedi gotten hyn ymlaen llaw pan fyddwch yn cofrestru a thalu am y meddalwedd!

Felly,, eich bod wedi talu am y meddalwedd (Checkout fy cysylltiadau disgownt ar y dudalen hon!) ac mae gennych eich allwedd trwydded a'ch bod wedi gosod y app ar y ffôn targed. Beth nawr?

Sut i sbïo ar A Cafell Ffôn – Gan ddefnyddio Meddalwedd Cell ysbïo i Fonitro Galwadau Eich Merch yn

Os ydych chi wedi perfformio yr holl gamau uchod, gallwch nawr logio i mewn i'r ardal breifat, fod y gwneuthurwr wedi darparu ar eich cyfer ar-lein, gan ddefnyddio'r e-bost a chyfrinair a ddarperir pan fyddwch yn talu am y meddalwedd. Byddwch yn cael mynediad at yr holl wybodaeth sy'n mynd drwy'r ffôn (hyd yn oed yr holl hyn sydd yn cael ei ddileu yn syth!).
Nawr mae gennych ateb i sut i fonitro cafell ffôn eich merch a fydd yn ei gostio i chi am $15.99 gyfer y app. Wrth i adolygiadau di-rif y sioe meddalwedd - mae hyn yn werth yr arian ar gyfer tawelwch meddwl neu'r angen i fynd at wraidd y mater ymddiriedolaeth neu broblem gyda'ch merch. Er bod $50 yn ymddangos yn fawr yn gofyn ar yr olwg gyntaf, fe welwch fod feddalwedd hon mae'n debyg, yw'r mwyaf dibynadwy ar-lein ac mae angen i chi osgoi'r safleoedd sgam a fydd yn darparu meddalwedd sy'n unai ddim yn gweithio neu a fydd yn costio braich a choes mewn rhandaliadau misol i chi.

Y peth am y meddalwedd penodol yw bod y gwasanaeth cwsmeriaid yn ardderchog, ac mae'r dulliau talu yn niferus ac amrywiol. Hefyd, os ydych yn ei chael nad yw'r meddalwedd yn gweithio yn union sut yr ydych yn disgwyl iddo, gallwch gael ad-daliad llawn heb unrhyw ddadleuon o gwbl. Mae hyn yn y brand mwyaf ymddiried ar-lein ac mae'r nodweddion yr ydych yn ei gael am bris mor fach yn anhygoel. Mae hyn yn llythrennol fel cael ditectif gweithio i chi o amgylch y cloc. Dychmygwch faint o arian a fyddai'n gostio i chi! Cael gwybod y gwir heddiw ac yn rhoi tawelwch meddwl i chi, o'r diwedd.

Allwch chi Lawrlwytho: Sut i sbïo ar A Cell Ffôn Of My Merch ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mobile Spy App For Android and iPhone ExactSpy