Cell Ffôn ysbïo Software Free - Pam Do You Angen Mae'n?

Blog

Cell Ffôn ysbïo Software Free - Pam Do You Angen Mae'n?

Cell Ffôn ysbïo Software Free - Pam Do You Angen Mae'n?

Cell Phone Spying Software Free

Cell Ffôn ysbïo Software Am ddim

Hyd yn oed er ein bod i gyd yn awyddus i ymddiried mewn pobl weithiau nad nid yn unig yn syniad da. Nid yw'n na allwch ymddiried yn neb ond ymddiriedaeth yn cymryd amser hir i adeiladu a dim ond ychydig eiliadau i ddinistrio. Mae hyn yn wir am berthynas weithio, perthynas bersonol neu hyd yn oed eich perthynas gyda'ch plant eich hun. Ymddiriedolaeth yw'r allwedd i fod yn hapus, ond mae angen i chi fod yn sicr bod eich ymddiriedolaeth yn cael ei gwobrwyo gyda ffyddlondeb ac ymddygiad da sylfaenol.
O bwynt waith golwg mae angen i chi fod yn gallu ymddiried yn y bobl sy'n gweithio gyda chi ac yn enwedig y bobl hynny sy'n gweithio i chi. Yn anffodus troseddau gweithle yn rhy gyffredin a'r math mwyaf cyffredin o drosedd yn y gweithle yw lladrad - o ddau nwyddau ac arian. Oes pobl ddwyn gan eu cyflogwyr bob dydd. Nid yw'r rhesymau y tu ôl y math hwn o drosedd yn bwysig. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod yn
cael eu twyllo gan yr un bobl ydych eisoes yn talu yn dda i wneud eu gwaith.
Yn awr y rhan fwyaf o gyflogeion yn cael cafell ffôn cwmni pan fyddant yn dechrau gyda chwmni newydd. Mae bob amser yn edrych ar fel perk y swydd - o leiaf mae ar gyfer pobl sydd yn ei ddefnyddio dim ond ar gyfer gwaith. Ond nid yw pawb yn gwneud hynny. O brofiad personol rwyf wedi gweld gweithwyr yn defnyddio eu ffonau cell ar gyfer popeth o mouthing drwg y cwmni i wneud pellter hir personol galwadau ffôn. Ac yn waeth.
exactspy-Cell Ffôn ysbïo Software Am ddim
Dyna pam exactspy-Cell Ffôn ysbïo Software Am ddim mor bwysig y dyddiau hyn - mae angen i chi fod yn gallu cadw golwg rhithwir ar eich cyflogeion. Nid yw hyn yn amharu ar breifatrwydd - os ydyn nhw'n gwneud dim byd o'i le ar eich eiddo, yna oes ganddynt unrhyw beth i chi boeni am. Ond os ydynt yn cael eu dwyn oddi wrthych, rhannu cyfrinachau cwmni neu wneud unrhyw beth arall ni ddylent fod, yna mae gennych bob hawl i wybod am y peth ac i roi diwedd ar unwaith. Dyna lle exactspy-Cell Ffôn ysbïo Software Am ddim dod i mewn - byddwch yn cael yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch am eich cyflogeion yn defnyddio eu ffôn cwmni o unrhyw gyfrifiadur, unrhyw le yn y byd. Ac ni fydd eich cyflogeion gael syniad yr ydych yn gwneud hyn.

Cell phone spying software free download

Meddalwedd ysbïo ffôn Cell lawrlwytho am ddim

Beth 'ch jyst angen i chi ei wneud yw:
1. Ewch i exactspyMae gwefan a phrynu meddalwedd.
2. Lawrlwythwch y cais i mewn i'r ffôn ydych am ei fonitro.
3. Gweld data y ffôn oddi wrth unrhyw ddyfais sydd â chysylltiad rhyngrwyd.

Gyda exactspy-Cell Ffôn ysbïo Software Am ddim byddwch yn gallu i:
• Monitro galwadau
• Negeseuon testun Trac
• negeseuon e-bost Darllen
• Olrhain GPS Lleoliad
• Monitro Defnyddio'r Rhyngrwyd
• Calendr Mynediad a Llyfr Cyfeiriadau
• Negeseuon Instant Darllen
• Ardal o Amgylch Cofnod
• Apps a Rhaglenni Rheoli
• View Amlgyfrwng Ffeiliau
• I Cael Remote Control y ffôn a mwy ...

Allwch chi Lawrlwytho: Cell Ffôn ysbïo Software Free - Pam Do You Angen Mae'n?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mobile Spy App For Android and iPhone ExactSpy